مدد، بستر رویش محبت

غذای روضه

لینک قلک

غذای روضه

ریال
مبلغ این دوره
500,000 ریال
مدد شده تا کنون
33,360,000 ریال
با مشارکت :
118 نفر
قلک
دوره انتخابی مددکار
دوره 2
موضوع
اطعام
مددکار
سید مصطفی موسوی
صفحه اختصاصی مددکار

چیستی و چرایی؟

طبخ و توزیع غذای روضه بین عزادارن مجلس اباعبدالله و نیازمندان محله‌های محروم تهران