مدد، بستر رویش محبت

قلک خادمیار حسینی

لینک قلک

قلک خادمیار حسینی

تاریخ قلک به پایان رسیده و قلک شکسته شده است.
مدد شده تا کنون
2,700,000 ریال
تا قلک شکنون :
قلک شکسته شده است
با مشارکت :
9 نفر
قلک
موضوع
اربعین
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
صفحه اختصاصی مددکار

چیستی و چرایی؟

قلک جمع آوری کمک های مردمی برای خدمت به مردم فقط به عشق حسین علیه السلام