مدد، بستر رویش محبت

خرید دام سبک

لینک قلک

خرید دام سبک

مدد شده تا کنون
151,300,000 ریال
تا قلک شکنون :
بدون روز شمار
با مشارکت :
13 نفر
قلک
موضوع
معیشت پایدار
مددکار
گروه جهادی ولایت
صفحه اختصاصی مددکار

چیستی و چرایی؟

خرید دام سبک برای خانوداه های نیازمند روستاهای کم برخوردار شهرستان کازرون