مدد، بستر رویش محبت

بازارچه مهربانی

لینک قلک

بازارچه مهربانی

مدد شده تا کنون
150,430,000 ریال
تا قلک شکنون :
بدون روز شمار
با مشارکت :
20 نفر
قلک
موضوع
معیشت پایدار
مددکار
مرکز نیکوکاری افق مهربانی
صفحه اختصاصی مددکار

چیستی و چرایی؟

فروش محصولات خانگی خانواده های نیازمند