مدد، بستر رویش محبت

طرح گله پشتیبان

لینک قلک

طرح گله پشتیبان

مدد شده تا کنون
150,100,000 ریال
تا قلک شکنون :
بدون روز شمار
با مشارکت :
18 نفر
قلک
موضوع
معیشت پایدار
مددکار
گروه جهادی پیروان ولایت
صفحه اختصاصی مددکار

چیستی و چرایی؟

خرید دام سبک جهت تهیه گله پشتیبان برای خانواده های نیازمند بمپور