مدد، بستر رویش محبت
قلک بهشت قسطی

مبلغ موجود در قلک
430,000 تومان
تعداد مشارکت کنندگان
4 نفر
زمان باقی مانده تا شکستن قلک
0 1
1 2
ماه روز
برای اشتراک در قلک وارد حساب خود شوید.
مددخواه گروه جهادی محمد رسول الله
موضوع جهادی

چیستی و چرایی؟

خیلی وقت ها آدم دوست داره کار خیری انجام بده ولی پولی تو دستش نیست، با قلک بهشت قسطی این فرصت هست که بتونیم قسطی توی کارهای خوب سهیم بشیم.