مدد، بستر رویش محبت

قلک بهشت قسطی

لینک قلک

قلک بهشت قسطی

مبلغ این دوره
150,000 ریال
مبلغ کل قلک
15,575,100 ریال
تا قلک شکنون :
2 ماه و 5 روز
با مشارکت :
21 نفر
قلک اشتراکی
دوره فصلی
دوره 4
موضوع
جهادی
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
صفحه اختصاصی مددکار

چیستی و چرایی؟

خیلی وقت ها آدم دوست داره کار خیری انجام بده ولی پولی تو دستش نیست، با قلک بهشت قسطی این فرصت هست که بتونیم قسطی توی کارهای خوب سهیم بشیم.

برای اشتراک در قلک وارد حساب خود شوید.