مدد، بستر رویش محبت

قلک سر پناه

لینک قلک

قلک سر پناه

مبلغ این دوره
1,551,000 ریال
مدد شده تا کنون
1,551,000 ریال
با مشارکت :
7 نفر
قلک اشتراکی
دوره انتخابی مددکار
دوره 1
موضوع
مسکن
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
صفحه اختصاصی مددکار

چیستی و چرایی؟

گاهی وقت ها بعضی ها حتی یه سقف هم بالا سرشون نیست. ما نمیتونیم  بی تفاوت باشیم، تصمیم گرفتیم با کمک های شما سقف بالاسر نیازمندها بشیم.

برای اشتراک در قلک وارد حساب خود شوید.