لطفا شماره موبایل و کدملی معتبر وارد کنید

مددرسان با این اطلاعات قبلا عضو مدد شده است
ورود به مدد

تایید شماره موبایل

کد اعتبارسنجی پیامک شده را وارد کنید:

کد اعتبارسنجی وارد شده صحیح نیست

لینک قلک

قلک مرهم

ریال
مبلغ دوره
84,879,000 ریال
مدد شده تا کنون
84,879,000 ریال
با مشارکت
151 مددرسان
اشتراکی
نوع دوره : انتخابی مددکار
انتخابی مددکار
دوره : 1
1
موضوع
مددکار
صفحه مددکار

چیستی و چرایی؟

صدقه علاوه بر اینکه رفع بلاست، موجب آرامش روح و جان ماست.

برای اشتراک وارد حساب کاربری خود در مدد شوید