قلک اقامه قربانی مشارکتی

مدد شده تا کنون
1,188,348,000 ریال
مدد این دوره
1,500,000 ریال
با مدد
103 نفر
ریال

ایجاد اشتراک مختص اعضای وبسایت می‌باشد. اگر تاکنون عضو نشده‌اید، بایستی ابتدا عضو شوید. اگر پیش از این عضو شده‌اید، وارد حساب کاربری خود شوید.

چیستی و چرایی؟

قربانی‌ها به تناسب در رشتخوار، کنار تخته، پسکوه، دلگان، زهکلوت، خرم‌آباد، مریوان و حاشیه تهران ذبح شده و گوشت آن بین خانواده‌های ایتام و مستمندان توزیع می‌شود.