مدد، بستر رویش محبت

چیستی و چرایی؟

مدد ثمره یک دغدغه قدیمی و تلاشی برای ادای دِین به یک باور قلبیه...
خون دلها خوردیم... تمام تجربیات و دانش حرکت های چندین ساله رو بکار گرفتیم... بهترین های هر تخصص رو به مدد دعوت کردیم و میزبانشون هستیم تا....
تا بهترین اتفاق به بهترین شکل ممکن رقم بخوره...
تا با مددتون گِرِه گشای مشکل‌ها باشیم...
پلتفرم مدد، بدون هیچگونه نگاه تجاری و درآمدزایی و با هدف عمل به مسئولیت اجتماعی شکل گرفته و بنا شده. قله بزرگی رو هدف گرفتیم و برنامه‌ها تدارک دیدیم، تا این مسیر رو پر قدرت‌تر پیش بریم...
مدد، برخواسته از مردمه و مردمی می‌مونه و حالا برای ادامه این راه، میخواهیم از شما هم کمک بگیریم...
لب کلام، مدد ما و مددتون.
کمک هاتون خرج پشتیبانی و توسعه مدد میشه.

مدد به مدد