مدد، بستر رویش محبت

قلک مدرسه من

لینک قلک

قلک مدرسه من

مبلغ این دوره
6,650,000 ریال
مبلغ کل قلک
6,650,000 ریال
با مشارکت :
14 نفر
قلک اشتراکی
دوره انتخابی مددکار
دوره 1
موضوع
مدرسه سازی
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
صفحه اختصاصی مددکار

چیستی و چرایی؟

سهم من از ساخت سقفی امن، برای پیشرفت کودکان سرزمینم ایران.

پول های داخل این قلک برای ساخت مدرسه و تبدیل مدارس کپری به مدرسه ای در شان مردم بلوچستان هزینه میشود.

برای اشتراک در قلک وارد حساب خود شوید.