لطفا شماره موبایل و کدملی معتبر وارد کنید

مددرسان با این اطلاعات قبلا عضو مدد شده است
ورود به مدد

تایید شماره موبایل

کد اعتبارسنجی پیامک شده را وارد کنید:

کد اعتبارسنجی وارد شده صحیح نیست

لینک قلک

خرید جهیزیه

ریال
مبلغ دوره
153,825,000 ریال
مدد شده تا کنون
713,825,000 ریال
با مشارکت
974 مددرسان
قلک
نوع دوره : انتخابی مددکار
انتخابی مددکار
دوره : 2
2
موضوع
مددکار
صفحه مددکار

چیستی و چرایی؟

ویژه زوج‌های بی‌بضاعت و محروم / بمناسبت اربعین 1400