مدد، بستر رویش محبت

قلک اربعین خدمت

تاریخ قلک به پایان رسیده و قلک شکسته شده است.

مبلغ کل قلک
46,450,000 ریال
تعداد مشارکت کنندگان
86 نفر

چیستی و چرایی؟

یکی از کارکرد های اربعین، کنار هم قراردادن مون بود، با هر رنگ و نژادی، با هر فکری، همه #فقط_به_عشق_حسین . چیزی که باعث میشد کنار هم واحد واحد بشیم، از خودگذشتگی ها و بهتره بگم #مواسات هایی بود که در حق هم داشتیم. امسال هم این فرصت هست، همه اونهایی که میخواستن برای اربعین هزینه مالی کنند، همه اونایی که پول نداشتن و میخواستن جسما کمک کنند، حتی اونهایی که میگفتن به جای این کارها به نیازمندان خودمون کمک کنید؛ برای همه فرصت هست. قراره در بزرگترین پردیس #مهارت_آموزی و #کارآفرینی مناطق کم برخوردار کشور سهیم بشیم و کاری کنیم کارستان. چراع زندگی هزاران نفر برای همیشه روشن بشه

مددخواه گروه جهادی محمد رسول الله
صفحه اختصاصی مددخواه madad.ir/mrjg
موضوع اربعین
زمان باقی مانده تا شکستن قلک
قلک شکسته شده است