مدد

بستر رویش محبت

بسم الله الغفور الرحیم

پروژه تامین هزینه خرید ترانس برق مجتمع جهاد 

درصد مشارکت( 13.80% )مبلغ مورد نیاز
276 سهم 60,000,000 تومان
2000تعداد کل سهم ها
گروه جهادی محمد رسول للهمدد خواه
بدون محدودیت زمان باقی مانده
دسته بندی
تومان 30,000ارزش هر سهم
قوانین و مقررات را خوانده ام و قبول دارم

پروژه تامین هزینه خرید یک عدد ترانس برق جهت تکمیل شبکه برق مجتع جهاد به مبلغ شصت میلیون تومان تقسیم شده به ۲ هزار سهم به ارزش هر سهم ۳۰ هزار تومان

 

به زودی فعال می شود ...
  •        آپارات         واتس اپ         اینستاگرام