مدد

بستر رویش محبت

بسم الله الغفور الرحیم
سهم کمک شدهمبلغ مورد نیاز
110 سهم5,170,000 تومان
110تعداد کل سهم ها
47,000 تومانارزش هر سهم
جمعی از جهادگرانمددخواه
0 روز زمان باقی مانده
پایان یافته
  •        آپارات         واتس اپ         اینستاگرام