درخواست عضویت مددکار

شرایط و مقررات عضویت مددکار به شرح زیر می‌باشد و کاربر درخواست دهنده پیش از ارسال درخواست می‌بایست موارد زیر به دقت مطالعه نموده و رعایت نماید.

- مبتنی بر رسالت و ساز و کار فعالیت پلتفرم مدد و همچنین به جهت حفظ اعتماد کاربران نسبت به پلتفرم مدد، ارائه دسترسی مددکار به همه درخواست دهندگان میسر نیست و تنها قادر به میزبانی از تشکل‌های دارای مجوز فعالیت از نهادهای مرتبط دارای صلاحیت و دارای حساب بانکی حقوقی بنام تشکل که عضویت آنها در کارگروه پایش مددکار مورد تایید قرار گیرد خواهیم بود.

- امکان ارسال درخواست عضویت برای سازمان‌های مردم نهاد، خیریه‌ها، مراکز نیکوکاری، گروه‌های جهادی، مساجد، هیئات مذهبی و مواکب اربعین حسینی دارای مجوز فعالیت معتبر و دارای حساب بانکی حقوقی میسر می‌باشد.

- درخواست‌های ارسالی در کارگروه پایش مددکار مطرح خواهد گردید و تنها درخواست‌های تایید شده در کارگروه در دستور کار اعطای دسترسی قرار می‌گیرد.

- درخواست بایستی توسط کاربری که مدیریت تشکل را بر عهده دارد و نام وی در مجوز فعالیت درج شده و یا یکی از مدیران دارای اجازه و معرفی‌نامه رسمی از طرف تشکل ثبت گردد.

- با تکمیل فرم اطلاعات مددکار و ارسال اطلاعات، پیش ثبت نام مددکار در پلتفرم مدد انجام و پرونده مددکار تشکیل می‌شود و در این گام مددکار می‌بایست تا 72 ساعت پس از پیش ثبت نام نواقص را برطرف و مراحل ثبت نام را تکمیل نماید، در غیر اینصورت درخواست ملغی خواهد شد و پردازش نمی‌شود. همچنین در هر مرحله و وضعیت عضویت در صورت تشخیص نواقص در پرونده توسط پلتفرم موضوع از طریق پیامک به اطلاع مددکار خواهد رسید و مددکار موظف به رفع نواقص و ارايه مستندات درخواستی خواهد بود، در صورت عدم اقدام پلتفرم مدد مجاز به مسدودسازی دسترسی و اعتبار مددکار خواهد بود.

- بهره‌برداری از پلتفرم مدد تنها منوط به گذراندن مراحل عضویت نیست و با تایید عضویت پایان نمی‌یابد. پایبندی به منشور مدد و اجرای کامل آن بصورت هوشمندانه توسط پلتفرم و نیز کارگروه پایش مددکار رصد می‌گردد و تعیین کننده چرخه فعالیت و حیات دسترسی مددکارها به پلتفرم مدد خواهد بود.

- در صورتی که خلاف آنچه مددکار اظهار نموده است برای پلتفرم مدد آشکار شود و یا فعالیتی غیرقانونی توسط وی مشاهده گردد و یا در صورت تخطی مددکار از قوانین مدد و یا منشور مدد دسترسی مددکار خاطی مسدود می‌گردد، همچنین پلتفرم مدد مجاز خواهد بود اعتبار مددکار را تا تعیین وضعیت مسدود نماید و مطابق با نظر کارگروه پایش نسبت به برگشت تراکنش‌ها به اعتبار کیف پول مددرسان‌ها اقدام نماید و همچنین حق پیگیری موضوع و مطالبه خسارت از مجاری قانونی و قضایی برای پلتفرم محفوظ خواهد بود.

- پس از ثبت درخواست نیازی به درخواست مجدد و یا پیگیری نیست، درخواست‌ها به ترتیب و اولویت بررسی می‌گردد و مراحل پذیرش درخواست و نتیجه بررسی در کارگروه از طریق پیشخوان و نیز پیامک اطلاع‌رسانی خواهد شد.