واژه‌نامه مدد

مدد همه چیزش خاصه ادبیاتش هم خاص‌تر، مدد واژگان منحصر بفرد خودش رو داره و تو این نوشته از مجله مدد می‌خواهیم به سراغ واژه نامه مدد یا فرهنگ لغات مدد بریم.

 بازوهای مدد: ابزارها و قابلیت‌ها و راهکارهای پلتفرم مدد برای رفع چالش‌های موجود در جریان مددرسانی و کارهای مردمی.

شهروندان مدد: گروه‌های کاربر هدف پلتفرم مدد رو شهروندان مدد صدا می‌زنیم که شامل گروه‌های زیر هستند:

شهروند مددرسان: کاربر پلتفرم مدد است که در امور اجتماعی مشارکت می‌نماید.

شهروند مددیار: فرد شاخصی که از اعتبار، جایگاه و آبروی اجتماعی خود در جهت پیشبرد اهداف مدد و حمایت از مددکارها و دستگیری از مددجوها هزینه می‌نماید.

شهروند مددکار: شخصیتی حقوقی که به فعالیت‌های اجتماعی و خیریه مشغول می‌باشد و جهت تامین مالی و انسانی برای پیشبرد اقدامات و فعالیت‌ها خواهان مشارکت از مددرسان‌ها می‌باشد.

شهروند مددجو: فرد و خانواده نیازمندی است که توسط مددکار شناسایی شده و تحت حمایت و سرپرستی می‌باشد.

شهروند حامی: نهاد‌ها و سازمان‌های حاکمیتی و بالادستی فعال و در زمینه مسائل اجتماعی.

Cover
تاریخ انتشار
1400-10-24 10:30:00
دسته محتوا
مجله مدد
پیوندک
محتوا های مرتبط
شنبه 02 بهمن 1400
شنبه 02 بهمن 1400
یکشنبه 26 دی 1400
یکشنبه 26 دی 1400
جمعه 24 دی 1400