مدد، بستر رویش محبت
نام مددخواه : گروه جهادی محمد رسول الله
تعداد حرکت ها : 12 حرکت
تعداد قلک ها : 6 قلک
تعداد مددجوها : 13 مددجو
نام مددخواه : وحید یامین پور
تعداد حرکت ها : 1 حرکت
تعداد قلک ها : 0 قلک
نام مددخواه : مرکز خادم ستاد مرکزی اربعین