مدد، بستر رویش محبت
مدد خواه

مرکز خادم

مرکز خادم

مرکز هماهنگی و مدیریت امور خادمین اربعین امام حسین علیه السلام

1
قلک
 • قلک ها

  قلک خادمیار حسینی
  مبلغ کل: 2,700,000 ریال
  مشارکت کنندگان: 9 نفر
  موضوع: اربعین
  اشتراکی
  دوره ای
  قلک شکنی: 1399-07-26
  زمان باقی مانده تا شکستن قلک
  قلک شکسته شده است