مددکارها

مددکارها، پذیرنده‌های پلتفرم مدد هستن که درخواست‌های کمک رو ایجاد میکنن و شما دست به خیرها به مشارکت دعوت میکنن.

برای رعایت عدالت، ترتیب نمایش بصورت هوشمند بر اساس نرخ مشارکت هست.

گروه جهادی محمد رسول الله
مرکز نیکوکاری الزهرا
گروه جهادی توابین
گروه جهادی کریم اهل بیت ا ...
مرکز نیکوکاری سفیر مهربان ...
خیریه جهت
موکب محمد رسول الله
مرکز نیکوکاری افق مهربانی
مرکز نیکوکاری اقامه
علمدار
خیریه شهید ابراهیم هادی
بهشت امام رضا
بنیاد نیکوکاری دکتر نبی
در مدار حبیب