مددکارها

مددکارها، پذیرنده‌های پلتفرم مدد هستن که درخواست‌های کمک رو ایجاد میکنن و شما دست به خیرها به مشارکت دعوت میکنن.

برای رعایت عدالت، ترتیب نمایش بصورت هوشمند بر اساس نرخ مشارکت هست.

گروه جهادی محمد رسول الله
مرکز نیکوکاری اقامه
مرکز نیکوکاری الزهرا
گروه جهادی توابین
گروه جهادی کریم اهل بیت ا ...
مرکز نیکوکاری هادی
مرکز نیکوکاری سفیر مهربان ...
گروه جهادی افق مهربانی
موکب محمد رسول الله
خیریه جهت
علمدار
بهشت امام رضا
بنیاد نیکوکاری دکتر نبی
در مدار حبیب
مجموعه فرهنگی عاشوراییان