مدد، بستر رویش محبت

مددکار داوود مرادیان

درخواست های مددخواهی مددکار

قلک شفا
مبلغ دوره :
19,805,756 ریال
با مشارکت :
24 نفر
موضوع :
سلامت
تا قلک شکنون :
انتخابی مددکار
قلک اشتراکی
دوره انتخابی مددکار
مبلغ کل : 19,805,756 ریال
دوره 1
قلک سر پناه
مبلغ دوره :
0 ریال
با مشارکت :
0 نفر
موضوع :
مسکن
تا قلک شکنون :
انتخابی مددکار
قلک اشتراکی
دوره انتخابی مددکار
مبلغ کل : 0 ریال
دوره 1
قلک پیوند آسمانی
مبلغ دوره :
27,000,000 ریال
با مشارکت :
28 نفر
موضوع :
ازدواج
تا قلک شکنون :
انتخابی مددکار
قلک
دوره انتخابی مددکار
مبلغ کل : 27,000,000 ریال
دوره 1