مدد، بستر رویش محبت
مددکار

داوود مرادیان

داوود مرادیان

داوود مرادیان؛ کاگردان و مستند ساز؛ کارگردان مستند رویای آجری، قرن 14 و کلاشینکف های آمریکایی و نویسنده کتاب های لنزبازی و دوربین بازی

حرکت ها

کمک به زهرا، نان آور خانواده
مبلغ کل:
10,000,000 تومان
هر سهم:
50,000 تومان
موضوع:
حمایت مددجو
استان:
تهران
29% حرکت انجام شده است.