حرکت‌ها

حرکت هم یکی از راهکارهای مدد برای دریافت کمک‌های مردمی با رویکرد جمع سپاری هست، حرکت مبلغ رو به تعدادی سهم خرد میکنه تا همه شریک باشیم.

ترتیب نمایش حرکت‌ها برای رعایت عدالت، بصورت هوشمند بر اساس نرخ مشارکت هست.

%100

حرکت خرید مصالح مدرسه علیم آباد

مبلغ کل
195,000,000
ریال
تعداد سهم
3,900
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید لباس برای ایتام

مبلغ کل
200,000,000
ریال
تعداد سهم
500
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
مرکز نیکوکاری سفیر مهربانی ایران
%100

حرکت خرید شن و ماسه کف سوله

مبلغ کل
160,000,000
ریال
تعداد سهم
2,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید سیمان و آهک کف سوله

مبلغ کل
180,000,000
ریال
تعداد سهم
2,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت تولید جوجه رسمی یک روزه

مبلغ کل
140,000,000
ریال
تعداد سهم
1,750
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید جهیزیه، درمان و کمک به نیازمند ...

مبلغ کل
500,000,000
ریال
تعداد سهم
2,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
مرکز نیکوکاری الزهرا
%100

حرکت خرید دام سبک

مبلغ کل
100,000,000
ریال
تعداد سهم
1,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید آهن و پوشش سقف مدرسه علیم آباد

مبلغ کل
130,000,000
ریال
تعداد سهم
1,300
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله