حرکت‌ها

حرکت هم یکی از راهکارهای مدد برای دریافت کمک‌های مردمی با رویکرد جمع سپاری هست، حرکت مبلغ رو به تعدادی سهم خرد میکنه تا همه شریک باشیم.

ترتیب نمایش حرکت‌ها برای رعایت عدالت، بصورت هوشمند بر اساس نرخ مشارکت هست.

%100

حرکت خرید تجهیزات خیاطی جهت اشتغال بانوی ...

مبلغ کل
130,000,000
ریال
تعداد سهم
520
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)
%100

حرکت قربانی ۱۰ گوسفند

مبلغ کل
250,000,000
ریال
تعداد سهم
1,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
مرکز نیکوکاری الزهرا
%100

حرکت خرید تجهیزات جهت کارآفرینی

مبلغ کل
100,000,000
ریال
تعداد سهم
400
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)
%100

حرکت خرید آجر برای ساخت خانه نیازمندان

مبلغ کل
88,000,000
ریال
تعداد سهم
800
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت نجات از فقر ۱

مبلغ کل
155,040,000
ریال
تعداد سهم
1,292
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید چرخ راسته دوز صنعتی برای بانوی ...

مبلغ کل
80,000,000
ریال
تعداد سهم
320
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)
%100

حرکت آب حیات

مبلغ کل
137,040,000
ریال
تعداد سهم
1,142
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید قالب بتن ریزی

مبلغ کل
270,000,000
ریال
تعداد سهم
2,700
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی شهید شمسی پور