حرکت‌ها

حرکت هم یکی از راهکارهای مدد برای دریافت کمک‌های مردمی با رویکرد جمع سپاری هست، حرکت مبلغ رو به تعدادی سهم خرد میکنه تا همه شریک باشیم.

ترتیب نمایش حرکت‌ها برای رعایت عدالت، بصورت هوشمند بر اساس نرخ مشارکت هست.

%100

حرکت خرید آبگرمکن پردیس جهادی

مبلغ کل
135,000,000
ریال
تعداد سهم
500
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید آهن و پوشش سقف مدرسه علیم آباد

مبلغ کل
130,000,000
ریال
تعداد سهم
1,300
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید تجهیزات اداری هنرستان

مبلغ کل
131,250,000
ریال
تعداد سهم
1,750
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید تجهیزات خیاطی جهت اشتغال بانوی ...

مبلغ کل
130,000,000
ریال
تعداد سهم
520
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)
%100

حرکت جهیزیه

مبلغ کل
120,000,000
ریال
تعداد سهم
120
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی توابین
%100

حرکت عدالت تحصیلی

مبلغ کل
112,200,000
ریال
تعداد سهم
1,020
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید شیرآلات پردیس جهادی

مبلغ کل
107,985,000
ریال
تعداد سهم
313
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید تجهیزات جهت کارآفرینی

مبلغ کل
100,000,000
ریال
تعداد سهم
400
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)