حرکت‌ها

حرکت هم یکی از راهکارهای مدد برای دریافت کمک‌های مردمی با رویکرد جمع سپاری هست، حرکت مبلغ رو به تعدادی سهم خرد میکنه تا همه شریک باشیم.

ترتیب نمایش حرکت‌ها برای رعایت عدالت، بصورت هوشمند بر اساس نرخ مشارکت هست.

%100

حرکت تامین هزینه خرید 4 جهیزیه

مبلغ کل
400,000,000
تعداد سهم
1,600
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
مرکز نیکوکاری الزهرا
%100

حرکت خرید یخچال

مبلغ کل
50,000,000
تعداد سهم
100
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی توابین
%100

حرکت قربانی ۱۰ گوسفند

مبلغ کل
250,000,000
تعداد سهم
1,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
مرکز نیکوکاری الزهرا
%100

حرکت قربانی گوسفند

مبلغ کل
400,000,000
تعداد سهم
1,600
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
مرکز نیکوکاری الزهرا
%100

حرکت تهیه یکصد بسته ارزاق

مبلغ کل
400,000,000
تعداد سهم
1,600
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
مرکز نیکوکاری الزهرا
%100

حرکت کمک هزینه رهن مغازه مادر سرپرست خان ...

مبلغ کل
70,000,000
تعداد سهم
280
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)
%100

حرکت کمک هزینه درمان مادرسرپرست خانوار

مبلغ کل
40,000,000
تعداد سهم
160
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)
%100

حرکت خرید دستگاه غذا ساز جهت ایجاد اشتغا ...

مبلغ کل
80,000,000
تعداد سهم
1,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)