حرکت‌ها

حرکت هم یکی از راهکارهای مدد برای دریافت کمک‌های مردمی با رویکرد جمع سپاری هست، حرکت مبلغ رو به تعدادی سهم خرد میکنه تا همه شریک باشیم.

ترتیب نمایش حرکت‌ها برای رعایت عدالت، بصورت هوشمند بر اساس نرخ مشارکت هست.

%100

حرکت خرید تجهیزات روشنایی پردیس جهادی

مبلغ کل
200,000,000
ریال
تعداد سهم
500
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید دستگاه آبلیموگیری جهت ایجاد اش ...

مبلغ کل
200,000,000
ریال
تعداد سهم
1,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)
%100

حرکت خرید مصالح مدرسه علیم آباد

مبلغ کل
195,000,000
ریال
تعداد سهم
3,900
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید سیمان و آهک کف سوله

مبلغ کل
180,000,000
ریال
تعداد سهم
2,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید شن و ماسه کف سوله

مبلغ کل
160,000,000
ریال
تعداد سهم
2,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت نجات از فقر ۱

مبلغ کل
155,040,000
ریال
تعداد سهم
1,292
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت آب حیات

مبلغ کل
137,040,000
ریال
تعداد سهم
1,142
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید کارواش

مبلغ کل
140,000,000
ریال
تعداد سهم
560
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)