حرکت‌ها

حرکت هم یکی از راهکارهای مدد برای دریافت کمک‌های مردمی با رویکرد جمع سپاری هست، حرکت مبلغ رو به تعدادی سهم خرد میکنه تا همه شریک باشیم.

ترتیب نمایش حرکت‌ها برای رعایت عدالت، بصورت هوشمند بر اساس نرخ مشارکت هست.

%100

حرکت قربانی ۱۰ گوسفند

مبلغ کل
250,000,000
ریال
تعداد سهم
1,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
مرکز نیکوکاری الزهرا
%100

حرکت تامین هزینه خرید 3 جهیزیه

مبلغ کل
250,000,000
ریال
تعداد سهم
625
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
مرکز نیکوکاری الزهرا
%100

حرکت خرید تیر برق پردیس جهادی

مبلغ کل
250,000,000
ریال
تعداد سهم
2,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید کولر گازی

مبلغ کل
240,000,000
ریال
تعداد سهم
2,400
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید جک بتن ریزی سقف

مبلغ کل
240,000,000
ریال
تعداد سهم
2,400
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید کولر آبی

مبلغ کل
220,000,000
ریال
تعداد سهم
2,200
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت جهیزیه و ارزاق رمضان و مایحتاج خانو ...

مبلغ کل
200,000,000
ریال
تعداد سهم
1,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
مرکز نیکوکاری الزهرا
%100

حرکت تامین هزینه خرید 5 جهیزیه

مبلغ کل
200,000,000
ریال
تعداد سهم
500
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
مرکز نیکوکاری الزهرا