حرکت‌ها

حرکت هم یکی از راهکارهای مدد برای دریافت کمک‌های مردمی با رویکرد جمع سپاری هست، حرکت مبلغ رو به تعدادی سهم خرد میکنه تا همه شریک باشیم.

ترتیب نمایش حرکت‌ها برای رعایت عدالت، بصورت هوشمند بر اساس نرخ مشارکت هست.

%100

حرکت خرید سیمان و آهک کف سوله

مبلغ کل
180,000,000
ریال
تعداد سهم
2,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت تامین هزینه خرید 4 جهیزیه

مبلغ کل
400,000,000
ریال
تعداد سهم
1,600
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
مرکز نیکوکاری الزهرا
%100

حرکت خرید کارواش

مبلغ کل
140,000,000
ریال
تعداد سهم
560
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)
%100

حرکت جهیزیه و ارزاق رمضان و مایحتاج خانو ...

مبلغ کل
200,000,000
ریال
تعداد سهم
1,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
مرکز نیکوکاری الزهرا
%100

حرکت خرید شن و ماسه کف سوله

مبلغ کل
160,000,000
ریال
تعداد سهم
2,000
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید آهن و پوشش سقف مدرسه علیم آباد

مبلغ کل
130,000,000
ریال
تعداد سهم
1,300
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت خرید سرامیک کارگاه هنرستان

مبلغ کل
98,000,000
ریال
تعداد سهم
980
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
%100

حرکت تولید جوجه رسمی یک روزه

مبلغ کل
140,000,000
ریال
تعداد سهم
1,750
سهم
باقی مانده
0
سهم
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله