پیوندک

حرکت خرید کارواش

مبلغ کل (ریال )
50,000,000
مبلغ هر سهم (ریال)
250,000
تعداد سهم
200
باقی مانده
0
با کمک
67 نفر

با تشکر از مشارکت شما، درخواست کمک به پایان رسیده است

چیستی و چرایی؟

با توجه به حضور میدانی در بلایایی طبیعی و نیاز مبرم مناطق سیل زده به کارواش 100 بار دینامی