مدد، بستر رویش محبت
تامین هزینه خرید 3 جهیزیه
موضوع:
ازدواج
محل:
تهران

تامین هزینه خرید 3 جهیزیه

مبلغ کل : 25,000,000 تومان
تعداد سهم : 625 سهم
مبلغ هر سهم : 40,000 تومان
سهم باقی مانده : 0 سهم

با تشکر از مدد شما، این حرکت کامل شده است.

مددخواه
وحید یامین پور
صفحه اختصاصی مددخواه

چیستی و چرایی؟

تامین هزینه خرید 3 جهیزیه برای مددجوهای خیریه الزهرا سلام الله علیها