پیوندک

حرکت تامین هزینه خرید 3 جهیزیه

مبلغ کل (ریال )
250,000,000
مبلغ هر سهم (ریال)
400,000
تعداد سهم
625
باقی مانده
0
با کمک
378 نفر

با تشکر از مشارکت شما، درخواست کمک به پایان رسیده است