پیوندک

حرکت تامین ۱۰ هزار شیر خشک برای زلزله زدگان سوریه

مبلغ کل (ریال )
5,000,000,000
مبلغ هر سهم (ریال)
100,000
تعداد سهم
50,000
باقی مانده
49,240
با مدد
66 نفر

با تشکر از مشارکت شما، مدد به پایان رسیده است

چیستی و چرایی؟

تامین 10 هزار شیر خشک برای زلزله زدگان سوریه