پیوندک

حرکت خرید دستگاه خمیرکن جهت ایجاد اشتغال پایدار

مبلغ کل (ریال )
45,000,000
مبلغ هر سهم (ریال)
250,000
تعداد سهم
180
باقی مانده
23
با کمک
30 نفر

با تشکر از مشارکت شما، درخواست کمک به پایان رسیده است

چیستی و چرایی؟

بناداریم برای مادری که سرپرستی چهار فرزند یتیم خود را دریکی از روستاهای بوشهر را دارد دستگاه خمیرکن 15 کیلویی خریداری کنیم تا نان گرم سر سفره محرومین و مردم قرار گیرد. #حمایت_از_مشاغل_خانگی_مادران_سرپرست_خانوار