مدد، بستر رویش محبت

درب و پنجره های کارگاه های آموزشی پردیس جهادی

درب و پنجره های کارگاه های آموزشی پردیس جهادی
لینک حرکت

درب و پنجره های کارگاه های آموزشی پردیس جهادی

مبلغ کل :
50,000,000 تومان
مبلغ هر سهم :
16,000 تومان
تعداد سهم :
3,125 سهم
سهم باقی مانده :
1,477 سهم
با مشارکت :
272 نفر
موضوع
مدرسه سازی
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
صفحه اختصاصی مددکار

چیستی و چرایی؟

خرید آهن آلات لازم و ساخت درب و پنجره های چهار کارگاه آموزشی پردیس جهادی دلگان واقع در سیستان و بلوچستان، با ظرفیت پذیرش 160 دانش آموز در چهار رشته فنی حرفه ای