پیوندک

حرکت خرید دستگاه غذا ساز جهت ایجاد اشتغال پایدار

مبلغ کل (ریال )
80,000,000
مبلغ هر سهم (ریال)
80,000
تعداد سهم
1,000
باقی مانده
0
با کمک
59 نفر

با تشکر از مشارکت شما، درخواست کمک به پایان رسیده است