مدد، بستر رویش محبت

خرید جک بتن ریزی سقف

خرید جک بتن ریزی سقف
لینک حرکت

خرید جک بتن ریزی سقف

مبلغ کل :
24,000,000 تومان
مبلغ هر سهم :
10,000 تومان
تعداد سهم :
2,400 سهم
سهم باقی مانده :
397 سهم
با مشارکت :
272 نفر
موضوع
مدرسه سازی
مددکار
گروه جهادی محمد رسول الله
صفحه اختصاصی مددکار

چیستی و چرایی؟

جهت انجام امورات عمرانی و ساخت مدرسه در مناطق کم برخوردار