پیوندک

حرکت خرید جک بتن ریزی سقف

مبلغ کل (ریال )
240,000,000
مبلغ هر سهم (ریال)
100,000
تعداد سهم
2,400
باقی مانده
0
با کمک
260 نفر

با تشکر از مشارکت شما، درخواست کمک به پایان رسیده است