مدد، بستر رویش محبت

تامین هزینه خرید 5 جهیزیه

تامین هزینه خرید 5 جهیزیه
لینک حرکت

تامین هزینه خرید 5 جهیزیه

مبلغ کل :
50,000,000 تومان
مبلغ هر سهم :
40,000 تومان
تعداد سهم :
1,250 سهم
سهم باقی مانده :
194 سهم
با مشارکت :
525 نفر
موضوع
ازدواج
مددکار
وحید یامین پور
صفحه اختصاصی مددکار

چیستی و چرایی؟

تامین هزینه خرید اقلام ضروری 5 جهیزیه برای مددجوهای خیریه الزهرا سلام الله علیها