پیوندک

حرکت جهیزیه

مبلغ کل (ریال )
120,000,000
مبلغ هر سهم (ریال)
1,000,000
تعداد سهم
120
باقی مانده
0
با کمک
55 نفر

با تشکر از مشارکت شما، درخواست کمک به پایان رسیده است