پیوندک

حرکت خرید سرامیک کارگاه هنرستان

مبلغ کل (ریال )
98,000,000
مبلغ هر سهم (ریال)
100,000
تعداد سهم
980
باقی مانده
0
با کمک
61 نفر

با تشکر از مشارکت شما، درخواست کمک به پایان رسیده است

چیستی و چرایی؟

هنرستان فنی و حرفه ای خیریه ای ساخته شده در سیستان و بلوچستان برای تکمیل کارگاه های آموزشی نیازمند تامین سرامیک می باشد.