مدد، بستر رویش محبت
تامین هزینه  خرید 8 جهیزیه
موضوع:
ازدواج
محل:
تهران

تامین هزینه خرید 8 جهیزیه

مبلغ کل : 50,000,000 تومان
تعداد سهم : 2,000 سهم
مبلغ هر سهم : 25,000 تومان
سهم باقی مانده : 0 سهم

با تشکر از مدد شما، این حرکت کامل شده است.

مددخواه
وحید یامین پور
صفحه اختصاصی مددخواه

چیستی و چرایی؟

تامین بخشی از هزینه خرید 8 جهیزیه به ارزش هریک 10 میلیون تومان برای مددجوهای خیریه الزهرا سلام الله علیها