پیوندک

حرکت خرید کولر آبی

مبلغ کل (ریال )
220,000,000
مبلغ هر سهم (ریال)
100,000
تعداد سهم
2,200
باقی مانده
0
با کمک
149 نفر

با تشکر از مشارکت شما، درخواست کمک به پایان رسیده است