پیوندک

حرکت حمایت از دامدار سیستان و بلوچستان

مبلغ کل (ریال )
98,000,000
مبلغ هر سهم (ریال)
98,000
تعداد سهم
1,000
باقی مانده
0
با کمک
175 نفر

با تشکر از مشارکت شما، درخواست کمک به پایان رسیده است

چیستی و چرایی؟

تامین علوفه برای دامداری تعاونی در سیستان بلوچستان